חיזוק שלטון החוק ומאבק בפשיעה

חינוך חקלאי עמלני

עתיד האדמה ומזון טרי

אתר מדיניות וממשל של ארגון השומר החדש

באתר זה תמצאו מגוון מאמרים, ניירות עמדה, מצגות ודוחות הנוגעים לנושאי מדיניות, ממשל פנים ושלטון החוק בהם עוסק הארגון. החל מדו"ח מבקר המדינה על היעדר משילות בנגב, דרך יוזמות לחינוך חקלאי ועד טורי דעה על גישות חינוכיות במאה ה-21.

הצטרפו לשומר החדש

השומר החדש הינו ארגון חברתי חינוכי וציוני שהוקם בשנת 2007 על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ בכדי לשמור על אדמות המדינה תוך סיוע והעצמת החקלאים וגורמי האכיפה,לצד חיבור אזרחים וצעירים לאדמה, לאהבת הארץ ולזהות ציונית